Arhiiv kuupäevade lõikes:

Õpetajate ühenduste võrgustiku pöördumine peaministri ja rahandusministri poole 18.09.2023

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Mart Võrklaev

Avalikkuseni jõudnud info 2024. aasta riigieelarve läbirääkimistelt on sundinud õpetajate kõneisikuid pöörduma teie poole, et väljendada õpetajaskonna seisukohti valmiva riigieelarve kohta. 

Palume austada valimisprogrammide põhjal sündinud koalitsioonilepingus avalikkusele antud lubadusi. 

Eeskätt rõhutame järgnevat.

Palume kinni pidada lubadusest tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast. Mõistame, et riigi rahaline olukord on keeruline. Pakume lahenduseks, et 2024. aastal suureneb õpetajate alampalk reaalpalgana vähemalt mõne protsendi ulatuses. Samas palume, et paralleelselt esitatakse nägemus, kuidas 2027. aastaks tõuseb õpetajate töötasu ilma ületunnitööta 120%-ni keskmisest palgast. Koalitsioonilepingus on lubatud luua haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Palume, et nimetatud mudelid töötataks välja hiljemalt 2024. aasta varakevadeks. Nimetatud tegevuste eesmärk on vältida pädevate õpetajate lahkumist õpetajatöölt, toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning hoida ära õpetajate järelkasvu põua süvenemist. 

Palume austada ülikoolidega sõlmitud kokkulepet, et riik suurendab kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15%, ning austada lubadust, et riik investeerib avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse 1% SKP-st. Kõrgkoolide rahastamine peab tagama teadmusühiskonna jätkusuutlikkuse. Ühiskonna valitsemine peab olema kõigis aspektides teaduspõhine. Ka õpetajate järelkasv sõltub paljuski kvaliteetsest erialasest kõrgharidusest ja õpetajakoolitusest. 

Madis Somelar, õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator

Kersti Veskimets, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liige

Külli Arand, Eesti Klassiõpetajate Liidu liige

Liia Jung, Kunstihariduse Ühingu juhatuse liige

Jaanus Kann, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees

Raili Vilt, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja

Meri Heinsalu, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige

Liis Reier, Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige

Anu Kell, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige

Elbe Metsatalu, Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi juhatuse esimees

Heli Mänd, Kunstihariduse Ühingu juhatuse liige

Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees

Hele Kiisel, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esimees

Aiki Jõgeva, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees

Kristel Tamm, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja

Ingrit Keerma, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatuse liige

Eva Viidemann, Vene Keele Õpetajate Seltsi esimees

Ülle Seevri, Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse esimees

Kristi Vahenurm, Inglise keele Õpetajate Seltsi juhatuse liige