Arhiiv kuupäevade lõikes:

HTMi strateegiliste partnerite kohtumine

EES kui strateegiline partner osales HTMi partnerluspäeval.

31. mail toimus esmakordselt Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilistele partneritele suunatud partnerluspäev. Partnerluspäevale olid oodatud ministeeriumi strateegilised partnereid, kes olid valitud lähtuvalt ministeeriumi prioriteetidest, et arengukavade eesmärke ellu viia. Päeva eesmärk oli anda ülevaade ja arutleda selle üle, kuidas on seni arengukavades seatud eesmärkide poole liigutud, millised on HTMi prioriteedid uue valitsuse tegevusprogrammi valguses ning luua platvorm partnerite omavaheliseks võrgustumiseks.

Edasi.