Arhiiv kuupäevade lõikes:

Pressiteade 7.04.2020

PRESSITEADE

 07.04.2020

 Ligi 700 õpetajat, õppejõudu ja teadurit on vastu Mailis Repsi soovile saada eriolukorras Vabariigi Valitsusele eksamite osas otsustusõigust kaheks aastaks

05.05.2020 saatsid 22 õpetajate aineühendust Riigikogu kultuuri- ja õiguskomisjonile ning fraktsioonidele avaliku pöördumise sooviga säilitada Riigikogu otsustusõigus haridusküsimustes ka pärast eriolukorra lõppu. Haridus- ja teadusministri püüab endiselt läbi Vabariigi Valitsuse saada otsustusõigust ka õppeaasta 2020/2021 üle. Sellega ei ole aga nõus pöördumise teinud õpetajad, õppejõud ja teadurid.

2.04.2020 esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule eelnõu, millega soovitakse vähendada tähtajatult Riigikogu otsustusõigust Eesti hariduses.

Haridus- ja Teadusministeerium on 2.04.2020 eelnõusse 170 SE ette valmistanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mis puudutavad õpilaste hindamist eriolukorras ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste kehtestamise üldist ümberkorraldust. Eelnõu kohaselt ei piirdu põhikooli ja gümnaasiumi lõputingimuste kehtestamise muudatused eriolukorra kestusega, vaid on kohaldatavad ka järgmistel õppeaastatel.

Eile õhtul tegi haridus- ja teadusminister ettepaneku, et eelnõud 170 SE muudetakse, kuid otsustusõigus eksamite osas jääb Vabariigi Valitsusele ka õppeaastal 2020/2021. Ministeerium põhjendab vajadust säilitada Valitsuse kontrolli õppeaasta 2020/2021 üle, sest põhikooli III kooliastme loovtöö sooritamine tuleb võib-olla osades koolides edasi lükata uude õppeaastasse. Loovtöö on kehtestatud põhikooli õppekavas, mis on juba täna Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud. Seega puudub adekvaatne põhjus põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks põhikooli käsitlevate punktide osas. Gümnaasiumi õpilasuurimused ja praktilised tööd põhikooli ei puutu ning ka nende edasilükkamise vajadust tuleks eelnevalt põhjalikult kaardistada, sest õpilasuurimusi ja praktilisi töid on võimalik sooritada kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

Tänaseks on kujunenud õpetajate ja õppejõudude ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel väga suur usalduskriis. Aineühenduste pöördumisega liitub ühe uusi ja uusi õpetajaid. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kaudu on pöördumisega ühinenud juba 252 ning Eesti Matemaatika Seltsi kaudu 236, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu kaudu 89, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kaudu 88, Vene Keele Õpetajate Seltsi kaudu 27 õpetajat, õppejõudu, teadurit. Paljud aineühendused on alles nimekirju koostamas. Eile ühines pöördumisega ka Eesti Kunstimuuseum.

Aineühendused on seisukohal, et Haridus- ja Teadusministeeriumi selline talitamine on lubamatu ja vastuolus hea õigusloome tavaga. Praegu on õpetajate ja õppejõudude pilgud suunatud eelkõige Riigikogu kultuuri- ja õiguskomisjoni suunas – on lootus, et nende liikmed suudavad õpetajaskonna hääle Vabariigi Valitsuseni ja Riigikogu teiste liikmeteni viia.

Eelnõu arutamine algab uuesti Riigikogu kultuurikomisjonis täna kell 12.00.

Õpetajate aineühenduste kõneisikutena on valmis kommentaare andma järgmised inimesed:

Kaja Sarapuu Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi  juhatuse esimees (e-post: kaja@eeselts.edu.ee; telefon 56655623)

Hele Kiisel Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liige (e-post: helekiisel@gmail.com; telefoni 53484693)

Aiki Jõgeva Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president (e-post: aiki.jogeva@gmail.com; telefon 55684786).

Martin Saar Eesti Keemiaõpetajate Liidu liige (e-post: martin.saar@real.edu.ee; telefon 53330548)

Madis Somelar Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimees (e-post: madissomelar@gmail.com;  telefon 55593717)

Liis Reier Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kauaaegne juhatuse liige (e-post: liisreier@gmail.com; telefon 55661465)